Hlavným trénerom a aj zakladateľom oddielu karate v Kráľovej pri senci je sensei Miroslav Gatial 4.DAN, ktorý mimochodom je aj zakladateľom úspešného karate klubu Trstená, ktorý naďalej vedie jeho žiak p. Štefanides. V Trstennej bol prvý tréning v novembri 1981 a pôsobil v ňom cca. 11 rokov.

V Kráľovej pri Senci začali tréningy 23.10. 2008. Pri trénovaní mu v súčastnosti pomáhajú asistenti Peťo Babnič 2.DAN,  syn (a jeho žiak) Peťo Gatial 2.DAN, ako aj už ďalší jeho žiaci Lucia  Horváthová 1.kyu, Imrich Hakszer 2.kyu a Ferdinand Bohony st. 2.DAN.

Tréneri, asistenti a ich žiaci tejto skupiny (a samozrejme že sú vítaní aj všetci ostatní) majú možnosť trénovať aj v Jelke, kde majú k dizpozícii peknú telocvičňu na miestnej ZŠ - viď foto.Miroslav Gatial                    miroslav_gatial@stavtees.sk   0903 258 106
Peter Gatial                    tjbudobratislava@gmail.com         0903 822 639
Peter Babnič                     peter.babnic@sk.henkel.com   0905 942 632
Ferdinand Bohony, st.   bohony@gmail.com                     0948 718 180
Horváthová Lucia            lucia.horvathova@minv.sk            0950 577 858
Hakszer Imrich                    imrich.hakszer@gmail.com   0905 802 930


                                   Tréningy prebiehajú na ZŠ v Kráľovej pri Senci, Školská ul.  
Informácie o tréningoch TJ BUDO skupiny v Kráľovej pri Senci
z ľava: P.Gatial, M.Gatial, P. Babnič, Okinawa august 2018


 Utorok:

 

16.30 - 18.00

 Štvrtok:

 

16.30 - 18.00