Telovýchovná Jednota  BUDO Bratislava               

IČO: 30806801      
DIČ: 2020911717         


predseda TJ BUDO:   Peter Gatial, 0903 822 639    e-mail: tjbudobratislava@gmail.com

podpredseda:  Segešová Alenka,    tel:  0904 646 061     e-mail: ajkasegesova@gmail.com

podpredseda:   Henrich Kreuzer,   tel: 0903 946 861       e-mail: henokreuzer@gmail.com
Tréneri: 

dojo ZŠ Tupolevova:  Segešová Alenka,  6.DAN karate, 1.DAN kobudo            tel:  0904 646 061        e-mail: ajkasegesova@gmail.com

dojo Kráľová pri Senci:  Ing. Gatial Miroslav,  4.DAN karate                            tel: 0903 258 106          e-mail:  miroslav_gatial@stavtees.sk  

dojo Čierna Voda:  Peter Gatial, 3.DAN karate                                                    tel: 0903 822 639          e-mail:  tjbudobratislava@gmail.com

dojo Bratislava Prievoz, Struková 13 :  MUDr. Divinec Ľudovít,  8.DAN karate, 4.DAN kobudo     tel: 0905 534 827      e-mail: ludodivinec@gmail.com
                                                               Henrich Kreuzer,  7.DAN karate, 3.DAN kobudo                 tel:  0903 946 861     e-mail: henokreuzer@gmail.com
                                                               Mgr.  Daniel Baran,  5.DAN karate, 1.DAN kobudo             tel:  0903 919 943     e-mail: dano.baran@gmail.com
                                                               Ing. Viliam Bodnár,  4.DAN karate                                       tel:  0905 618 165      e-mail: viliam.bodnar@gmail.com
                                                               Roman Naňo, 2.DAN karate                                                  tel: 0905 538 020       e-mail: nano@skyway.sk