Curiculum vitae  TJ BUDO BRATISLAVA

TJ Budo Bratislava vznikla v r. 1988 zlúčením  TJ Slávia Medik, TJ Slávia Filozof, TJ Dunaj a Slávia SVŠT. Toto zlúčenie dalo základ jednej z najúspešnejších jednôt na Slovensku, s hlavným  zameraním na prácu s mládežou. Prvé predsedníctvo sa skladalo z týchto iniciátorov: JUDr. Kukla, Ing. Hluchý, Ing. Jánoš. Trénermi boli: MUDr. Hluchý, M. Mikuš s manželkou, Ing. Starinský, Alenka Segešová. Hlavným trénerom bol MUDr. Divinec, neskôr k trénerskej rade pribudol p. Čertík.

Jednota mala veľmi dobrý rozbeh, ale v roku 1989 sa zakladajúci členovia dali na podnikanie a rozbehnutú jednotu opustili. Novým predsedom sa stal MUDr. Divinec, podpredsedom A. Segešová, hospodárom Ing. Malý. Hlavným trénerom bol naďalej MUDr. Divinec a jeho zástupcami sa stali A. Segešová a Henrich Kreuzer. Páni Mikuš s manželkou, Ing. Starinský, MUDr. Hluchý a p. Čertík odišli  buď do podnikateľského prostredia alebo do zahraničia.  Do
časne sa stal členom našej jednoty aj Ing.  Lajčák, ktorý v našej jednote vydržal len veľmi krátko.

Zmenou personálneho obsadenia našej Jednoty nastali aj problémy, hlavne v zmysle spolupráce našej TJ so Slovenským zväzom karate, ktorý  pravidelne bránil naším úspechom v športovej činnosti. Na určitú dobu naše dovtedajšie výborné výsledky na športovom poli boli  zmrazené. Napriek neprajnosti Zväzu sme na
ďalej získavali titul najlepšej Jednoty Slovenska, ktorý bol určitú dobu aj finančne honorovaný. Tieto príčiny vyústili najprv do úzkej spolupráci so shihanom Lipinským a k založeniu GOJU KAI SEIWAKAI, v ktorej MUDr. Divinec 6 rokov vykonával funkciu prezidenta a p. Alenka Segešová funkciu hospodárky. Neskôr sme  rozvinuli novú a kvalitnejšiu spoluprácu so shihanom OGAWOM, ktorý priniesol do našej Jednoty nové hodnoty a návrat k pôvodnej myšlienke Karate – cvičiť, zdokonalovať ducha a úctu k druhému ako aj k sebe samému. Od roku 1997, po opakovaných seminároch šéftrénera MUDr. Divinca na Okinawe ako aj od roku 2003 H. Kreuzera u najvýznamnejších majstrov Goju-ryu smeru Shodokan (Hanshi Choju Kiyuna 10.DAN karate aj kobudo, Hanshi Eiki Kurashita 10.DAN, sensei Oshiro 9.DAN, Hanshi Matayoshi Seitoku 10.DAN karate a 10.DAN kobudo .....), prešla naša TJ na tento systém.

Neustále problémy so Zväzom vyústili  k zmene organizácie - prestupom do Slovenskej federácie karate a vstupom do svetovej organizácie karate - WKC
, neskôr do WUKF. Od roku 1997 sa novým predsedom Jednoty sa stal pán Henrich Kreuzer, ktorý v zmysle DOJO KUN zaviedol nové trendy, kde hlavným zmyslom našej Jednoty sú nielen dobré až výborné športové výsledky ako na domácom aj medzinárodnom poli, ale hlave vzdelanie, česť a úcta našich členov.

spracoval: MUDr. Divinec

História našej Jednoty je úzko spätá so vznikom karate na Slovensku prostredníctvom pána Divinca, ktorý s karate začal v r. 1969, s týmto dátumom je vlastne spojený aj vznik slovenského karate. Pri zrode stáli viacerí nadšenci, ale aktívne cvičiaci zostali prakticky dvaja (pán Divinec a Klementis).
Fotografia z roku 1971 na ktorej sú ....
horný rad: pp. Ondris, Divinec, Cisár, Šimkovič, Kubovčík, Dubček, T.Mikuš, Grman, Albert, Hazucha
v seize: pp. Kopinič, Šebej, Ellinger, Ogawa, ?, Porázik, Klementis, Kováč
 


                  vľavo Maťo Mikuš, vpravo Ľudovít Divinec  (1972)