Fotografie a videá z tréningov v Kráľovej pri Senci.
Tréning v Jelke