Informácie o tréningoch TJ BUDO skupiny v Čiernej Vode
TJ BUDO v  spolupráci s relaxačno - pohybovým centrom L – Activity, s.r.o. vytvoril krúžok pre deti so zameraním na všeobecnú pohybovú , technickú a psychickú prípravu.

KARATE - GOJU RYU.
Cvičiaci sa učia zodpovednosti, vytrvalosti, disciplíne, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči ostatným. Rýchlosť, vytrvalosť, šikovnosť ale aj trpezlivosť, pozornosť či kreativitu rozvíjame na tréningoch s pomocou hier, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou učenia Karate a následne vytvára tréningový proces pestrejším a zaujímavejším. Deti sa naučia získať sebavedomie, získavajú nových priateľov a naučia sa základy sebaobrany a KARATE.

Tréningy prebiehajú v priestoroch spoločnosti L-Activity, s.r.o.

Hlohová 6,    Chorvátsky Grob 900 25,     Tel : +421 910 181 879     Mail : info@l-activity.sk       www.lactivity.sk
Hlavný tréner :Peter Gatial :                  tjbudobratislava@gmail.com            0903 822 639


Asistenti trénera :Ferdinand Bohony, st.:   bohony@gmail.com                     0948 718 180


 Pondelok:

 

17.30 - 18.40

 Streda:

 

17.00 - 18.10