Popis: D:\stranky www\TJ BUDO\Buletin\buletin 01.gif
 
 

Informačný bulletin

 

 

 Henrich Kreuzer

Mgr. Daniel Baran

 

 

 

Tento krátky bulletin Vás oboznámi o činnosti a histórii našej Jednoty, histórii Karate, etike, pojmoch,  tréningových časoch, poplatkoch a ďalších informáciách o našom klube.

 

Sme radi a ďakujeme Vám,  že ste sa obrátili práve na našu TJ. Garantujeme Vám alebo Vaším deťom zmysluplné využitie voľného času, počas ktorého sa naučia nielen techniky Karate, ale aj to, čo navonok nebude vidieť – vytrvalosť, sebaistotu, úctu a mnohé ďalšie pozitívne vlastnosti, ktoré sa dlhoročným tréningom Karate automaticky vytvárajú a prehlbujú.

 

Karate nie je len umenie vykryť a udrieť, Karate je aj uvoľnenie miesta v električke staršiemu človeku, pomáhanie rodičom, vzdelanie, vedieť povedať ďakujem, prosím, dobrý deň...

Karatista má vedieť čo je dobré a zlé, čo múdre a hlúpe, mravné a nemravné.

Karate a majstrovstvo s tým spojené je možné docieliť jedine dlhodobým sústavným cvičením. Nehľadajte preto cestu ako to nejde, ak ste zdraví, tvrdo a poctivo cvičte, ale ak ste chorí, odpočívajte a pokračujte až po úplnom uzdravení.

   

 

„Pravé Karate je ako horúca voda, chladne, ak ju neustále nezohrievaš“

                                                                                               Funakoshi                                  

 

 


     TJ BUDO Bratislava

 

  IČO: 30806801

     DIČ: 2020911717

 

 

  www.budobratislava.sk

 


V našej TJ prebiehajú tréningy po celý rok, pre starších cvičencov aj v priebehu prázdnin, pod vedením skúsených trénerov: Alenka Segešová  - 6. DAN, Henrich Kreuzer – 7. DAN,  Daniel Baran – 5. DAN, Viliam Bodnár 4.DAN, Miroslav Gatial 4.DAN, Daniel Horňák 3.DAN

Hlavný tréner TJ BUDO je MUDr. Ľudovít Divinec – 8.DAN

 

 

Tréningy prebiehajú na štyroch miestach, ktoré si môžte zistiť v sekcii „Tréningy“, kde zistíte aj dni a časy v ktorých prebiehajú.

 

Častou a veľmi dôležitou otázkou je výška členských poplatkov v TJ. Pre zistenie si výšky poplatkov kontaktujte prosíme trénerov jednotlivých dojo.

Keďže naša TJ „žije“ len z členských poplatkov jej členov, chceme sa zároveň touto cestou obrátiť na rodičov a priaznivcov našej TJ o zváženie možnosti poskytnutia sponzorského príspevku (na nájomné, súťaže, semináre, nákup športových pomôcok, sústredenia apod).

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru i Váš záujem o našu Telovýchovnú jednotu. Veríme, že Vaša účasť bude prínosom pre naše deti v TJ. V prípade otázok a nejasností sa s dôverou obráťte na našich trénerov a starších kolegov.


História Karate

 

Miesto vzniku Karate je Okinawa. Okinawa je úzky ostrov, leží asi v strede do dĺžky roztiahnutej skupiny ostrovov  (Ryu-kyu), ktoré sa rozprestierajú na severe od Japonska až skoro po prah Číny na juhu.

                                                          

  pred vznikom karate existoval na Okinawe bojový štýl nazývaný Tode. S modernejším Karate, respektíve najskôr s Okinawa - te, malo len málo spoločného, prevzali sa len niektoré techniky (zovretá päsť). Tode bolo bez filozofického alebo etického obsahu. V 14. storočí vznikli medzi Čínou a Okinawou intenzívne obchodné styky a touto cestou dorazili na ostrov aj prvé staré formy čínskeho Kata, ktoré mali priamy vplyv na Tode. Okinawa rozkvitala až do 16. storočia. Osudný bol rok 1609, kedy  Okinawu získal japonský rod Satsuma ako „odškodné“ za prehratú vojnu.  Rod Satsuma zaviedol na ostrove doslova genocídu. A práve v tejto dobe zaznamenali bojové umenia nebývalý rozmach. Rôzne skupiny Chuan - fa (čínske bojové umenie) a Tode sa stretávali, aby uzavreli štýly pre spoločnú frontu proti nepriatelovi (r. 1629). To malo za následok, že spojením Tode a Chuan -fa vznikol nový bojový štýl nazvaný jednoducho Te (Okinawa - te). Jednotlivé smery Te sa nazývali podľa miest ich vzniku a pôsobenia. Sú to Tomari -te, Shuri -te a Naha - te.

 

Klasické okinawské štýly:

SHURI - TE                            Sukunai Hayashi Shorin - ryu

                                                Kobayashi Shorin - ryu

NAHA - TE                            Goju - ryu

                                                Uechi - ryu

TOMARI - TE                       Matsubayashi Shorin - ryu

 

Niektoré známe aj menej známe štýly Karate:

Goju-ryu, Uechi-ryu, Shotokan, Wado-ryu, Shito-ryu, Ryuei-ryu, Kobayashi-ryu, Isshin-ryu, Tozan-ryu, Kojo-ryu, Chito-ryu atď.

 

 

„Žiaden štýl nie je lepší ako učiteľ, ktorý ho vyučuje“

                                                                                      Konfucius

 

 

Goju – ryu* je dnes označované ako jeden zo štyroch veľkých japonských systémov karate, ale má okinawský pôvod, pretože je založené na Kanryo Higashionnovej Naha-te (Shorei-ryu). Pôvodne sa Naha-te delilo na dva smery: Ason a Waichinzan. Línia Ason zanikla s jej posledným majstrom Tomigusuku. Línia Waichinzan prešla dedične cez majstra Higashionna a majstra Miyagiho, ktorí ju obaja obohatili o nové prvky, v dnešné Goju-ryu.

 

                         Popis: D:\stranky www\TJ BUDO\Buletin\buletin 02.jpg                                          Popis: D:\stranky www\TJ BUDO\Buletin\buletin 03.jpg

                           Kanryo Higashionna                                                         Chojun Miyagi

 

Chojun Miyagi bol otec a zakladateľ karate Goju-ryu. Narodil sa 25. 4. 1888 a v 11 rokoch začal s výcvikom u majstra Ryuko Aragaki. V 14 rokoch spoznal senseia Higashionna (často písaný tiež Higaonna, v tejto dobe mal 49 rokov) a stal sa jeho žiakom. Pod jeho vedením cvičil 15 rokov, až do jeho smrti v r. 1916. V tomto roku odcestoval Miyagi do Číny, aby tam vyhľadal pôvodné Higaonnovo dojo. To však našiel opustené a zničené. Po návrate študoval Kata Rokkishu, z ktorého založil dnes známe Tensho. Krátko nato stanovil základné formy Kata Gekisai dai ichi a Gekisai dai ni. Jeho najlepší kúsok je však Kata Tensho. V týchto rokoch začal pripravovať Miyagi svoj vlastný systém. V roku 1930 predvádzal najstarší Miyagiho žiak, Shinzato Jinan, Kata pri príležitosti korunovácie cisára Hirohita v Japonsku. Shinzata sa jeden majster Budo spýtal, k akej škole bojových umení patrí. Nemohol mu odpovedať, pretože v tej dobe nebolo na Okinawe ešte obvyklé dávať školám meno. Keď sa vrátil na Okinawu, podal Miyagimu o tom správu a ten sa rozhodol pomenovať svoj štýl podľa vedúcej línie čínskeho Kempa. Tak vzniklo meno Goju-ryu. V roku 1933 bol Miyagiho štýl oficiálne zapísaný do listín Bototukai v Japonsku. V roku 1936 odchádza Miyagi do strednej Číny, kde v jednom chráme študuje zen-budhizmus a čínske bojové umenie Pa-kua. V roku 1940 dokončil Sensei Miyagi systém svojho učenia a uzavrel tým celkom vývoj Goju-ryu ako samostatného štýlu. V roku 1941 začala v Japonsku druhá svetová vojna, v krorej stratil Miyagi svojho tretieho syna a svojho najstaršieho žiaka, Shinzato Jinan. Od tej doby nevyučoval a stiahol sa do ústrania. Po vojne sa usadil na Okinawe v meste Ishikawa, kde v roku 1946 obnovil výuku karate.

        Na Okinawe je Miyagi Sensei uctievaný ako jeden z najväčších majstrov Karate-do. Ľudia ho tam nazývajú „Bushi Magusuku“ (džentlmen-bojovník). Neustále sa o ňom hovorí, že spojil v sebe schopnosť dvoch extrémov: absolútnu pokoru a nadľudský výkon. Nikdy nestratil kontrolu nad sebou samým a nikdy svojho protivníka nezranil. Mal silu býka a dušu svätého. Miyagi zomrel v roku 1953.

Významnými nasledovníkmi učenia Senzeia  Miyagiho na Okinawe boli a sú: Eiichi Miyazato (nar. 1922), Meitoku Yagi (nar. 1910), Seiko Higa (1898-1966), Seikichi Toguchi a ďalší.

  

* Keďže na Slovensku, ale aj vo svete sa rozmohlo cvičenie viacerých štýlov Karate, treba ozrejmiť, že v našej Jednote trénujeme systém založený majstrom Miyagim - Goju-ryu. Patrí medzi najvätšie školy v Japonsku a vo svete ho cvičí milióny nadšencov. Tento systém bol vyvinutý z klasických Okinawských systémov pre  maximálnu účelnosť a účinnosť. V bojovej stránke preferuje krátke údery a rýchle nízke kopy. Od roku 1997, kedy sa sensei Divinec prvý krát zučastnil seminára na Okinawe, sme prešli na systém založený Chojunom Miyagim a následne  najstarším Miyagiho žiakom - Higa Seiko, následne Higa Seikichi a v súčastnosti Kiyuna Choju – škola Shodokan založené senseiom Seikom Higom (pozor, nemýliť si to zo Shotokanom – štýl karate založený Funakoshim senseiom).  Samozrejme že sa tu venujeme aj športovému zápasu (klasickéKarate športový zápas vôbec nepozná), ale s uplatňovaním prvkov bojového Karate (s bojovým Karate sa dá obstáť na ulici aj na tatami, naopak to neplatí). 

 


Smer GOJU- RYU v našej TJ

 

Shodokan - najstarší systém Goju ryu, založený Seiko Higom - žiakom legendárnych učiteľov Kanrya Higashiona a Chojuna Miyagiho. Bol jediným učiteľom Karate Okinawského Goju-ryu, ktorý dostal povolenie od Chojuna Miyagiho trénovať Goju- ryu.

 

 

 

Hlavné ciele našej Jednoty nie je len naučiť adeptov Karate správnu techniku a vyhrávanie súťaží, ale aj, a to hlavne  u mládeži, ktorá je najpočetnejšie zastúpená: 

·         zvyšovanie si vzdelania

 

·         úcta k rodičom, trénerom, spolucvičiacim, k starším a chorým

 

·         úcta k sebe samému

 

·         rozširovať si svoju psychickú aj fyzickú kondíciu

 

·         riadiť sa heslom: jeden za všetkých, všetci za jedného

 

 

Každý , kto chce byť členom našej TJ, sa musí podriadiť týmto zásadám !

 

 

 

Základné princípy GOJU–RYU  od CHOJUNA MIYAGIHO:

 

·         všetky príncípy Goju-ryu sú dané v kata

 

·         Goju ryu Karatedo je v manifestácii harmónie s univerzom

 

·         cesta Goju-ryu Karatedo je v hľadní cnosti

 

 

Základy etikety v Dojo

 

Dojo je sväté miesto kde sa tréningom pripravujeme telesne a mentálne. Adepti majú rešpektovať dojo a dodržiavať nasledovnú etiketu :

 

·        Adepti majú sledovať svoj tréningový časový plán a nemali by meškať na tréningy !!!

·        Pred vstupom do DOJO si odložte vonkajšie oblečenie.  Taktiež je potrebné pred vstupom vyzuť sa a obuv odložiť na určené miesto.

·        Ak pred vami vstupuje starší cvičenec nachajte ho vstúpiť ako prvého !!!

·        Pri vstupe do DOJO sa treba ukloniť a tým vzdať hold Karate a úctu k cvičeniu !!!

·        Buďte vždy úctiví k svojmu majstrovi, svojím trénerom, ale aj starším a pokročilejším cvičencom.

·        Skôr ako začne tréning choďte na toaletu !

·        Snažte sa mať svoje KARATE GI ( kimono ) stále čisté a vyžehlené. V DOJO cvičte len v čistom KARATE GI.

·        Buďte informovaní a sledujte si svoju telesnú kondíciu.

·        Nejedzte tesne pred tréningom !

·        Ak sledujete tréning v DOJO sadnite si na vyhradené miesta, aby ste nenarušovali priebeh tréningu. Počas sledovania nerušte trénerov a cvičiacich rozprávaním a pobehovaním po Dojo.       Radšej však počkajte na svojich blízkych pred Dojo.

·        Ak príde žiak neskôr na tréning, pokloní sa tomu kto práve vedie tréning. Ďalej sa riadi jeho inštrukciami.

·        Ak ti inštruktor dáva rady, počúvaj pozorne a vážne rady inštruktora. Nezabudni ukázať (úklonom), že si radu počul a pochopil si ju.

·        Pokloňte sa učiteľovi, starším žiakom a všetkým ostatným s vďakou a úctou !!!

·        Každý odpovedá na úklon úklonom.

·        Pri vstupe a odchode do DOJO sa zdraví úklonom.

·        Pred a po oslovení trénera, nositeľa vyššieho STV (pásu) sa zdraví !

·        Zdraví sa navzájom pri cvičení vo dvojiciach.

 

Cigarety, alkohol a drogy ničia vlastné zdravie, neužívajte ich, nepomôže to vášmu KARATE !!!

 

 

„Cesta Goju-ryu  Karate-Do je úsilie o cestu cnosti“

                                                                                                                                                                                                                  Chojum Miyagi

 


Stupne technickej vyspelosti a ich význam:

 

Biely (shiro) pás (obi)  predstavuje symbol neznalosti, a preto je určený vždy začínajúcim cvičencom, ktorých vedomie a duša sú (mali by byť) panensky nedotknuté. Biele obi je pre ostatných cvičencov upozornením, že jeho nositeľ aspekty a techniky bojových umení neovláda. Podobnú symboliku predstavuje aj biele obi so žltými a oranžovými koncami.

 

Biely pás so žltými koncami – 9.kyu

                                        

Biely pás s oranžovými koncami – 8.kyu

                                        

Žltý  (kiiro) pás – 7.kyu – zosobňuje farbu svetla, plodnosti a budúcnosti. Vykresľuje cvičenca ako kráča po nastúpenej ceste v ústrety perspektívam a vytýčeným cieľom.

 

Žltý pás s oranžovými koncami – 6.kyu – ako vyššie

                                        

Oranžový (daidaiiro) pás – 5.kyu – je symbolom tepla žiariaceho slnka. Takto zafarbené obi predstavuje jeho nositeľa ako človeka ktorého čas dozrieva a ktorého vedomosti i schopnosti smerujú k vrcholom horizontu poznania. Tá cesta však bude ešte veľmi dlhá.

                                        

Zelený (midori) pás – 4.kyu – stelesňuje farbu prírody a života. Patrí iba tomu, koho vedomia a duch natoľko vyzreli, že sú schopné tvoriť nové myšlienky a hľadať nové riešenia.

 

Modrý (aori) pás – 3.kyu – je symbolom dialav, neba a hlbokého oceánu. Túžby cvičenca sa dotýkajú horizontu a jeho duša morských hlbín. Ponoriť sa hlboko do nich mu však ešte nie je súdené.

 

Hnedý (chairo) pás – 2. a 1. kyu – je totožný s farbou zeme, čo je znakom trvanlivosti a spoľahlivosti. Technika človeka s hnedým opaskom je už na vysokej úrovni, pričom jeho vedomie a duša sa stali pevnými a neoblomnými.

 

Čierny  (kuro) pás – 1.DAN a vyššie – jeho farba nepredstavuje cestu víťazstva, ale noci, ktorá symbolizuje blížiaci sa koniec nastúpenej cesty. Cvičenec dosiahol istý vrchol, avšak skutočné objavenie cesty BUDO sa pre ozajstného BUDO-KU vlastne ešte iba teraz začína.

 

Farby opaskov a odstupňovanie technických stupňov je pomerne mladá história. V dávnejších dobách bol len majster a žiak. Opasok slúžil len ako praktická časť odevu - aby nepadali nohavice.

 

Obi (opasok) sa nikdy neperie. Pot v obi predstavuje hodiny a hodiny nadobúdaných skúseností a múdrostí na ceste (Do) k poznaniu majstrovstva. Ak sa opasok vyperie, vyperú sa aj skúsenosti. Iba niektorí najlepší a najvernejší majstrovi žiaci dedia jeho obi aj s potom poznávania pravej cesty.

 

Skúšky na vyšší stupeň technickej vyspelosti („páskovanie“) bývajú spravidla dva krát ročne. Vyššie technické stupne sú však preskúšavané v dlhších časových intervaloch.

 

Adeptov na skúšky určujú tréneri, pričom dôležitým kritériom býva dochádzka a technická úroveň (postoje, pohyb, techniky, Kata) ako aj celková kondícia. U starších cvičencov sa vyžadujú aj znalosti histórie Karate a ich morálna úroveň. Ak má žiak absenciu viac ako 20%, bude na vyšší STV preskúšaný až v najbližšom skúšobnom termíne.

 

Za účasť na skúške sa platí skúšobný poplatok, ktorý sa nevracia pri nezložení skúšky.


Niektoré pojmy a mená, ktoré by mal adept bojových umení poznať.

 

Dojonázov priestoru, v ktorom sa cvičia Budo umenia. Dá sa preložiť „miesto osvietenia“.

Obi – japonsky opasok

Karate – „prázdna ruka“

tatami – rohož, u nás podklad pre športový zápas

kihon – základná technika

Kata – súborné cvičenie

kumite – cvičenie so súperom

seiza – sed na pätách

mae – vpred, dopredu

ushiro – vzad

kime – prudká koncentrácia (napätie) svalov v okamihu dopadu úderu

kiai – výkrik sprevádzajúci úder alebo inú techniku

yoko - nabok

Karate-Gi – správne pomenovanie pre kimono

Bunkai – praktické použitie jednotlivých techník z Kata  

Rátanie v Japonštine
Ichi,  Ni,  San,  Shi,  Go,  Roku,  Shichi,  Hachi,  Ku,    Ju

  1      2      3       4      5        6           7            8         9      10

Niju, Sanju, Yonju, Goju, Rokuju, Nanaju, Hachiju, Kuju, Hyaku

 20       30        40       50       60          70          80           90      100  

Rei úklon, pozdrav, patrí medzi základné prvky etikety.

Ta-mo, pôvodným menom Sardili a ktorý bol známy aj ako Bódhidarma, bol kniežaťom malého kmeňa v Indii. V roku 523 opustil svoju vlasť a usadil sa v provincii Honan (sever Číny) v kláštore Shaolin. Tu spojil meditačné praktiky s rôznymi gymnastickými pohybmi, ktoré boli odvodené od zvierat. Vychádza sa z toho, že tieto formy hrali dôležitú úlohu pri vývoji bojových umení.

Hara – japonsky brucho. „Dokonale sa podarí len to, čo je vykonané s Hara“. – Japonské príslovie

Tan-tien, japonsky Tanden, zhruba dva prsty pod pupkom, centrum  brucha (Hara), duchovné a telesné centrum človeka a centrum Chi (Ki).

Chi – zodpovedá gréckemu „pneuma“ a sanskrtskému slovu „prána“, vitálna energia, prvotný impulz života, kozmická sila, ktorá preniká všetkými vecami a oživuje.

Kikotsu – označenie pre morálny a čestný kódex okinawských bojových umení, podobne ako v Japonsku Bushido.

Sensei – učiteľ techniky Karate-Do, nositeľ čierneho pásu

Renshi – označenie pre nositelov od piateho Danu

Kyoshi – označenie pre nositelov od siedmeho Danu

Hanshi – označenie pre nositelov Danu najvyššieho stupňa v bojových umeniach.

Sempai – označenie pre pokročilých žiakov, v protiklade k pokročilým mladším žiakom, ktorí sa nazývajú Kohai

Dojokun – predpisy pre chovanie sa človeka cvičiaceho Karate, ktoré sa vzťahujú taktiež na chovanie mimo dojo. Dnes známe základné pravidlá Dojokun založil okinawský majster Karate Sokugawa, ktorý sa pritom orientoval na čínske formy Dojokun, ktoré siahajú až k Ta-moovi. Tradičný Dojokun sa zakladá na piatich základných pravidlách:

1.   Snaž sa o dokonalosť svojho charakteru

2.   Buď loajálny, verný a spoľahlivý

3.   Dbaj o zdravé úsilie

4.   Buď ohľaduplný k iným

5.   Zriekni sa násilia

Tento kódex, nazývaný tiež Kikotsu, stál proti Japonskému kódexu Bushido za veľkého povstania Okinawcov proti klanu Satsuma.

 

Bubishi – starý čínsky dokument neznámeho pôvodu, v ktorom stojí 8 pravidiel pre cvičenie bojového umenia. Chojun Miyagi založil svoj štýl pod silným vlivom čínskeho Kempa a pomenoval ho Goju-ryu, označením, pre ktoré našiel inšpiráciu v treťom predpise Bubishi („Cesta nádychu a výdychu je tvrdosť a mäkkosť“)


Terminológia jednotlivých techník, vysvetlivky...

 

Uvádzame jednoduché vysvetlenie základných techník v Karate. Presné vykonanie, modifikácie jednotlivých techník ako aj množstvo ďalších techník (podrážanie, vychýlenie, uchopenie, páčenie, lámanie, využitie súperovej sily) je obsahom samotného tréningu. K náročnejším technikám sa však žiak dopracuje až po niekoľkoročnom poctivom cvičení.

 

Jodan – horné pásmo tela (hlava)

Chudan – stredné pásmo tela (trup)

Gedan – dolné pásmo tela (od pása dolu)

 

Dachi-waza – technika postojov:

Heisoku dachi  -  spojný stoj

Musubi dachi  -  postoj s pätami pri sebe, s prstami od seba pod 450

Heiko dachi  -  paralelný postoj na šírku pliec

Soto hachiji dachi  -  postoj na šírku pliec s prstami von

Uchi hachiji dachi  -  širší postoj s prstami dovnútra

Shiko dachi  -  postoj jazdca na koni

Sanchin dachi  -  postoj „presýpacích hodín“

Zenkucu dachi  -  dlhší postoj na šírku ramien, predné koleno ohnuté

Han-zenkucu dachi  -  postoj na šírku ramien, dľžka medzi Sanchin  dachi a Zenkucu dachi

Neko-ashi dachi  -  postoj mačky, váha celého tela je na zadnej nohe

Teiji dachi  -  „T“ postoj

Renoji dachi  -  ako T, zadná noho vytočená o 450

Zuri ashi dachi  -  ako Heiko dachi, jedna noha je posunutá o dľžku chodidla v pred      

Shizen-tai  -  základný, prirodzený postoj

 

*

mawate  -  otočka

 

*

ashi barai  -  podrazenie súpera

 

*

Ayumi ashi  -  zadná noha sa presunie pred prednú

Suri ashi  -  pohyb vpred alebo vzad prísunom. Pohyb začína tá noha, ktorým smerom sa pohybuje

Tsugi ashi  -  zadná noha sa prisunie k prednej a predná sa posunie do pôvodného postoja

Tai sabaki  -  pohyb do strany

Irimi ashi  -  predná noha vykročí vpred a zadná sa posunie za ňou, následne plynulo zakročí do strany (vyhnutie sa úderu)

 

 

 

Cuki waza – technika úderov

oi cuki  -  úder rukou, ktorá noha je vpredu

gyaku cuki  -  úder, pri ktprom je vpredu opačná noha

morote cuki  -  úder oboma rukami naraz

tate cuki  -  úder s polovičnou rotáciou o 900

ura cuki  -  úder bez rotácie

mawashi cuki  -  oblúkový úder

kizami cuki  -  úder s prednou rukou

age cuki  -  úder z dola nahor

 

Uchi waza – technika sekov

 uraken uchi  -  sek s urakenom (prvá dva hánky na ruke)

shuto uchi  -  sek so shuto (malíková hrana ruky)

tecui uchi  -  sek s tecui (otvorená ruka, spodok dlane)

haito uchi  -  sek s haito (hrana ruky na strane palca)

empi uchi  -  sek lakťom

 

 

Uke waza – technika krytov 

jodan uke  -  kryt nahor

uchi uke  -  kryt zvonku davnútra

soto uke  -  (yoko uke) kryt zvnútra von

gedan barai  -  dolný kryt

harai otoshi uke  -  kryt zmietnutím dolu a nabok

kake uke  -  zachytávací kryt

sukui uke  -  podoberací kryt

shuto uke  -  kryt so shuto (sek proti technike)

nagashi uke  -  zmietnutie

ura uke  -  uzavierací kryt

mawashi uke  -  oblúkový kryt s oboma rukami

joge uke  -  kombinácia uchi uke a gedan barai

yama uke  -  protiúchopový kryt, kryt proti morote cuki

kakuto uke  -  kryt s kakuto, ohnuté zápästie nad chrbtom dlane

sokuto uke  -  kryt spodnou časťou dlane

 

 

Geri waza  -  technika kopov

mae geri  -  kop vpred

kin geri  -  kop na genitálie

yoko geri  -  kop nabok

mawashi geri  -  oblúkový kop

ushiro geri  -  kop vzad

ura mawashi geri  -  opačný oblúkový kop

fumikomi  -  dupnutie

gedan sokuto  -  druh fumikomi s hranou chodidla

kakato geri  -  kop pätou

hiza geri  -  kop kolenom


Kata

 Jednoducho preložené súborné cvičenie. No pochopiť celkový význam cvičenia Kata sa nedá verbálnym vyjadrením. Kata treba cvičiť, precítiť a znova cvičiť a cvičiť. K celkovému pochopeniu techník, postojov, dýchaniu, k použitiu Chi a ďalším „tajným“ aspektom v Kata obsiahnutých vám dopomôže len dobrý učiteľ. Ak chcete cvičiť Karate s veľkým „K“, cvičte v Dojo, v ktorom vyučujú majstri, ktorí pochopili Kata a aspekty v Kata obsiahnuté.

 

 

„Považujem si za povinnosť dať na známosť, že tajné princípy Goju-ryu sú uložené v Kata“.

                                                                                                                        Chojun Miyagi

 

 

 

"V bojovom umení nedochádza k žiadnemu rozvoju, ak cvičenec zameškáva zdokonalovanie svojich Kata."

                                                                                                                Yasutsune Itosu (Anko Itosu)

 

 

   Kata systému Goju-ryu:

Geki Sai Dai Ichi

Geki Sai Dai Ni    -   Kata zostrojené majstrom Miyagim v roku 1940 ako žiacke Kata svojho štýlu. Kata Gekisai 1 predstavuje boj na väčšiu vzdialenosť a Gekisai 2 na krátku vzdialenosť.

Sanchin – poznať dobre bojové umenie znamená správne dýchať, koordinovať a kontrolovať uvolnenie a napnutie svalov a naučiť sa riadiť Chi. K tomu a mnohému inému napomáha Kata Sanchin, ktorú z Číny doniesol majster Higashiona.

Tensho – Kata vytvorená majstrom Miyagim. Koncentrujeme sa v nej na posúvanie ohniskového bodu napätia pri prevádzaní mäkkých oblúkových techník rúk. Je kombináciou tvrdej dynamickej tenzie s hlbokým dýchaním a mäkkých plynulých pohybov, koncentrujúc silu v Tanden.

Saifa – v preklade znamená drviaci, lámajúci. Typickými prvkami sú úhyby do boku a vyslobodzovacie techniky z úchopov.

Seyunchin – veľmi stará čínska Kata. Pracuje s nízkymi postojmi (Shiko dachi). Silne sa v tejto Kata prejavuje štýl draka, vyžadujúci vnútornú silu a prácu s Chi. Znak Chi v názve, ako aj v názve ďalších Kata je Okinawským označením pre čínske Dianxue, t.j. stimuláciu vitálnych bodov súpera. Nachádza sa tu veľa strhávacích a hádzacích techník.

Shisochin – názov možno preložiť ako boj štyroch mníchov. Používa techniky na boj zblízka, útoky s nukite, lakťom a blokovanie s Haito. Prevládajú tu  techniky otvorených rúk a klasické čínske techniky nazývané „rozhnevaný tiger prechádza lesom“.

Sesan – Jedna z najstarších kát v Karate. Obsahuje rýchle obranné techniky a pritiútoky. Zdôrazňuje sa boj zblízka používajúc krátke údery a kopy do kolien.

Sepai – Obsahuje päť spôsobov boja s otvorenými rukami. Bazíruje na technikách žeriava, čo možno vidieť na šikmých postojoch, na technikách plieskania a na zhadzujúcich pohyboch.

Sanseru – Často býva označovaná ako Kata draka. Rozvíja silu a rýchlosť, kop vo výskoku Nidan Tobi Geri je charakteristickou črtou Goju štýlu. Rozvýja kopy do kolien a obojručné techniky.

Kururunfa – v preklade „zastav vlnenie“. Obsahuje páky na kĺby, znehybňovacie techniky a držiace chvaty. Okrem toho obsahuje širokú paletu techník s otvorenými rukami a špeciálnu koordináciu práce bokov a rúk.

Suparunpei – názov vychádza z čísla 108, v originálnom prevedení má 108 pohybov. Je najdlhšou Kata v Goju-ryu.